kantong bolong

waras lurr…

syukurlah nek waras ,nyong arep cerita seipet lur nggo bek bek ndunya 😀 .ceritane kancaku dewek jenenge kantong.bocahe sregep ,manutan tur ora etungan :v wong ora bisa ngetung.weektu kuwe nini bani meh konkon…

nini bani :tong kantong njaluk tulung apa gelem (senyum manis tur peot) :p

kantong :mbales senyum kecut ,nyauri njaluk pira tulunge ni..mesem mesem.

nini bani :anu kiye tong penekna klapa ap bisa…?

kantong :ora bisa menek klapa ni…bisane menek nini nini :v menek wite ya bisa ni…iya aku gelem.

nini bani :sihhh kantong malah ninine arep di penek.iya penekna wit krambil .

kantong : glewean ni…iya ni gelem kapan.

nini bani : ngesuk ya tak upahi siji lima ngatus (500)

kantong :lah lah…wingi bae nini rigol ngupahi 2000 .

nini bani : kwe larang temennnn 2000 .anu pirang klapa…?

kantong :papat (4)

nini bani :#^#/#★=♥××% cah gemblunh ..

kantong :gelem ora tak penek rika…

nini bani :mlayuu ngepet cincing jarik nganti suwek….najisssssss tonggggg :v

Advertisements